Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на разрешение за преминаване през Централна градска част
    Услугата се заплаща
  2
  Регистрация на търговски обекти
  3
  Форма за приемен ден на кмета
  4
  Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти
    Услугата се заплаща
  5
  Подаване на документи за издаване на скица за УПИ
    Услугата се заплаща
  6
  Разрешение за депониране на земни маси на определени от Общината площадки
  7
  Издаване на разрешение за окастряне на дървета и храсти (в регулация)
    Услугата се заплаща
  8
  Издаване на талон за паркиране на инвалидни места
    Услугата се заплаща
 • 9
  Удостоверение за настоящ адрес
    Услугата се заплаща
  10
  Приемане на заявление за ползване на Комплекс за социални услуги
    Услугата се заплаща
  11
  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
    Услугата се заплаща
  12
  Удостоверение за постоянен адрес
    Услугата се заплаща
  13
  Удостоверение за семейно положение
    Услугата се заплаща
  14
  Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
    Услугата се заплаща
  15
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
    Услугата се заплаща
 • 16
  Подаване на молба в свободен текст от гражданин по електронен път
  17
  Подаване на писмо от гражданин по електронен път
  18
  Подаване на жалба от гражданин по електронен път
  19
  Подаване на сигнал от гражданин по електронен път
  999
  Тестова електронна услуга
  Това е тестово заявление за електронна услуга
    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверения по чл 52 от ЗКИР
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за декларирани данни
    Услугата се заплаща
  4
  Регистрация на кучета
    Услугата изисква подписване 
  5
  Искане за издаване на данъчна отценка
    Услугата изисква подписване 
  6
  Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ
    Услугата изисква подписване 
  7
  Декларация по чл.19, ал.1 от Наредба № 9
    Услугата изисква подписване 
  8
  Искане за издаване на документ (декларирани данни, платен данък върху наследство, служебна бележка, копие от данъчна декларация, други документи)
    Услугата изисква подписване 
  9
  Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване пътно превозно средство, без леки автомобили)
    Услугата изисква подписване 
  10
  Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване лек автомобил)
    Услугата изисква подписване